جراحی گوش

جراحی گوش

عمل جراحی گوش یکی از انواع جراحی های زیبایی که به منظور رفع ایرادات موجود در ظاهر گوش و اصلاح آن ها انجام می گیرد، جراحی گوش یا اتوپلاستی می باشد.       ایرادات ظاهری گوش گوش های بسیار بزرگ نامساوی بودن و عدم تقارن گوش ها نواقصی که در اثر حوادثی همچون تصادف […]

کم شنوایی ناگهانی

کم شنوایی ناگهانی به کم شنوایی ناگهانی گوش که به طور معمول یک طرفه و در یک گوش بروز می کند در اصطلاح سکته گوش می گویند. این اختلال معمولاً با علائمی همچون حس کیپی شدید در یک گوش و سپس نشنیدن صدا و یک صدای بوق مانند همراه است که افراد در صورت بروز […]

مراقبت های بعد از جراحی گوش

مراقبت های بعد از جراحی گوش انجام مراقبت های بعد از جراحی گوش مانند رعایت و انجام مراقبت های بعد از هر گونه جراحی دیگر در نتیجه آن تاثیر مستقیم دارد، لذا در این مقاله در رابطه با اقداماتی که فرد باید بعد از جراحی گوش انجام دهد به ارائه توضیحاتی خواهیم پرداخت.     […]

Call Now Button